You are currently viewing Razvoj djeteta kroz igračke

Razvoj djeteta kroz igračke

Većina roditelja je jako sklona zanemarivanju djetetovih potreba za igrom i za učenjem komuniciranja iako stručna pedagoška literatura snažno podržava igru i igračke kao i njihov uticaj na dječje živote. Igračka može da bude bilo šta, a zajedničko svim igračkama je da mogu na razne načine da stimulišu dječji razvoj. Igračka na mnogo načina pomaže djetetu da postane kvalitetnija osoba. Dok se igra, dijete spontano vježba i razvija kognitivne, emotivne, motorne, socijalne, komunikacione i jezičke sposobnosti.  Igra je primarni model učenja djece u najranijem uzrastu.

Igračke pružaju zabavu djeci te istodobno ispunjavaju i svoju edukacijsku ulogu. Potiču razvoj mozga i kreativnost. Pomažu u razvoju fizičkih i mentalnih vještina, što je neophodno za rast i razvoj djeteta. Potiču koordinaciju ruka-oko, matematičke i znanstvene vještine te kreativnost djeteta.

Pogledajte kompletnu ponudu Market igračke OVDJE.

Bolji kognitivni razvoj

Dobra igračka je ona koja zadovoljava dječje potrebe na emotivno-društvenom planu. Za svako dijete igračka nije običan predmet, ona je utjeha, oslonac, sredstvo pomoću kojeg dolazi u dodir sa stvarima  iz svijeta odraslih, a sa kojima inače ne može.  Pomoću igračaka djeca se bolje razvijaju – stiču pojam o sebi, uče o veličinama, odnosima, bojama, oblicima. Psiholozi preporučuju da igra bude usmjerena, a nikako diktirana, da roditelji puste mališane da vještine savladavaju kroz igru, tempom koji njima odgovara.

Pogledajte kompletnu ponudu Market igračke OVDJE.

Elektroničke igračke nisu najbolji izbor

Elektroničke igračke govore, pjevaju, recituju, imenuju predmete, boje… Tržište je veoma bogato interaktivnim elektroničkim igračkama i većina djece voli se igrati s njima. Ono što sve nas jako zanima jeste da li sve to utiče dobro na razvoj djeteta i da li je takav način igre za dijete pametan odabir? Trenutno dostupna istraživanja na ovu temu daju negativan odgovor na postavljeno pitanje. Komunikacija je temelj usvajanja jezika i razvoja govora, a elektronička igračka nije igračka koja potiče međusobnu komunikaciju sudionika igre.

Igračke koje razvijaju komunikacijske vještine:

– slikovnice
– muzički instrumenti
– druge muzičke igračke
– plastične i gumene životinje
– telefon ili mobitel igračke

Kada primjetite da količina igračaka ometa ono čemu bi igračke trebalo da služe, a to je unaprijeđivanje razvoja i koncentracije djeteta, kao i podsticanje komunikacije s drugima, tada je moguće da dijete ima previše igračaka, te da trebate bolju strategiju i ideju.

Ovo su neki od savjeta za razvoj djeteta kroz igračke.

Pogledajte kompletnu ponudu Market igračke OVDJE.

Komentariši