Ukoliko dođe do reklamacije određenog artikla, kupac je dužan u roku od 2 dana da izvrši povrat artikla prodavcu. Artikal ne smije biti korišten i mora biti u izvornom stanju i pakovanju.
Kupac može zamijeniti za drugi odgovarajući artikal.